Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

(název)

Radka Rýcová

Vážení rodiče,

byla provedena logopedická diagnostika dětí Mgr. Jitkou Buchlovskou zaměřenou na výslovnost.

Informujte se u svých pedagogů ve třídě.

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

Radka Rýcová

Milí rodiče,

MŠ Bartošovice bude uzavřena od čtvrtku 23.12.2021 do neděle 02.01.2022.

Stravné a docházka

Radka Rýcová

Milí rodiče,

Stravné a docházka dítěte se odhlašuje den předem do 10:00hodin, při náhle změně v ten den (nemoc, horečka, pohotovost, aj) odhlašujte do 7:30hodin.

Odhlášení v pátek na pondělí do 12.00.

Dítě odhlášené v mimořádném čase do 7.30, má nárok na celodenní stravu (přesnídávka, oběd, svačina) vyzvednutí od 11.00 – 11.15 h.

Pokud rodič dítě neodhlásí, má nahlášený oběd a je jen na rodiči, zda si oběd vyzvedne v uvedeném čase.

Informativní schůzka

Gabriela Steculová

Milí rodiče.

Ve středu 8.9.2021 v 16.00 hod. proběhne v MŠ informativní schůzka pro rodiče.

Prosba na rodiče

Radka Rýcová

Chtěla bych požádat rodiče, kteří mají možnost, nechat si své děti po otevření MŠ od 16.08. 2021 doma.

Z důvodu úklidu MŠ po malování ( omezené prostory).

Děkuji za pochopení.

Radka Rýcová

Vyklizení skříněk dětí

Radka Rýcová

Vážení rodiče, chtěli bychom Vás požádat o vyklizení skříněk Vašeho dítěte.

V průběhu uzavření MŠ proběhne malování interiéru a následný úklid celé budovy, je potřeba, aby zde nic nezůstalo. V opačném případě budou věci sbaleny do pytle a uschovány ve sklepě.

Děkujeme a přejeme pohodové prožití prázdnin.

Informace pro rodiče dětí přestupující z MŠ do ZŠ

Gabriela Steculová

Od 16.8. do 20.8.2021 od 7.00 do 12.00 hod.bude probíhat vyplnění přihlášek pro nové strávníky, platí na vyřízení kartiček pro děti co přestupují z MŠ do ZŠ Bartošovice u vedoucí školní jídelny paní Novákové.

PODĚKOVÁNÍ

Radka Rýcová

Velké poděkování všem rodičům, kteří se zapojili na přípravě občerstvení pro děti k příležitosti " Pasování školáků". Poděkování patří také paní starostce za poskytnutí sálu v Bartošovicích a panu Pokludovi za sponzorský dar ve formě skákacího hradu pro děti.

Za celý kolektiv děkujeme.

Podmínky odhlašování stravného

Radka Rýcová
Dítě bude odhlášeno ze stravování vždy den předem a to do 8.30 hod. Pokud oběd nebude včas odhlášen, můžete si v ten daný den vyzvednout oběd v čase od 11.00 do 11.30 hod. Z hygienických důvodů nelze oběd vyzvednout později během dne.
Dítě chybějící déle než jeden den nemá nárok na dotované stravné a povinností zákonných zástupců je informovat o nepřítomnosti dítěte v MŠ.
Radka Rýcová
ředitelka MŠ