Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Školní jídelna

Milí rodiče,
když Vám dítě onemocní, odhlášení je možné ten den v mimořádném čase do 7.30h, má nárok na celodenní stravu (přesnídávka, oběd, svačina) vyzvednutí od 11.00 – 11.15 h
Stravné a docházka dítěte se odhlašuje vždy den předem do 12:00hodin.
Odhlášení v pátek na pondělí do 12.00.

Jestliže dítě nebudete další dny odhlašovat, jídlo se bude nadále hlásit, jako by bylo Vaše dítě v MŠ.

Povinnosti zákonného zástupce je včasné oznámení o nepřítomnosti dítěte v MŠ.

Pokud rodič dítě neodhlásí, má nahlášený oběd a je jen na rodiči, zda si oběd vyzvedne v uvedeném čase.


Stravování dětí

Stravu zajišťuje firma SCOLAREST, která má akreditaci u MŠMT na školní stravování. Jídlo se dováží v termo nádobách k tomu určených z centrální kuchyně na zámku v Bartošovicích.
Mateřská škola se stravuje podle zásad zdravé výživy a tak, aby splnila spotřební koš na maso, mléko, mléčné výrobky, ovoce, zeleninu, tuky, cukry a brambory. Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se je vhodně motivovat k tomu, aby neznámá jídla alespoň ochutnaly. Každé dítě jí svým tempem. Děti si mohou své oblíbené jídlo také přidat. Vedeme děti k samostatnosti při stolování, obsluhují se samy v donášení a odnášení nádobí, mažou si pomazánky na pečivo, potom si nabírají hlavní jídlo dle potřeby formou“ švédských stolů“. Mladším dětem pomáhá paní učitelka. Věřte, dětem se to líbí a chtějí to dělat a hlavně se učí ****SAMOSTATNOS­TI!!!**** Děti mají zajištěný denně už od ranních hodin ve třídách pitný režim a čerstvé ovoce nebo zeleninu.


Ceny jídel nastaveny dle věkových kategorií
Specifikace menu: polévka, hlavní jídlo, nápoj

polední menu žáci 3-6 let … 55,- Kč.
polední menu žáci 7 let ……..58,- Kč.
Svačinky (ranní, odpolední) 15,- Kč
Měsíční částka, kterou je nutné zaplatit na měsíc předem, na účet dítěte je cca 1220,- Kč.

Zákonní zástupci vyplní přihlášku ke stravování. Platbu provedou u firmy SCOLAREST bankovním převodem na jejich účet nebo v hotovosti ve školní jídelně u p. vedoucí školní jídelny. Úhrada musí být provedena vždy do 1. dne stávajícího měsíce.


Vnitřní řád jídelny