Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Školní jídelna

Stravování dětí

Stravu zajištujě firma SCOLAREST, která má akreditaci u MŠMT na školní stravování.Jídlo se dováží v termonádobách k tomu určených z centrální kuchyně na zámku v Bartošovicích.
Mateřská škola se stravuje podle zásad zdravé výživy a tak, aby splnila spotřební koš na maso, mléko, mléčné výrobky,ovoce, zeleninu, tuky, cukry a brambory. Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se je vhodně motivovat k tomu, aby neznámá jídla alespoň ochutnaly.Každé dítě jí svým tempem.Děti si mohou své oblíbené jídlo také přidat.Vedeme děti k samostatnosti při stolování,obsluhují se samy v donášení a odnášení nádobí,mažou si pomazánky na pečivo, potom si nabírají hlavní jídlo dle potřeby formou”švédských stolů”.Mladším dětem pomáhá paní učitelka.Věřte, dětem se to líbí a chtějí to dělat a hlavně se učí ****SAMOSTATNOS­TI!!!**** Děti mají zajištěný denně už od ranních hodin ve třídách pitný režim a čerstvé ovoce nebo zeleninu.


Ceník platný od 1.9.2019

Ceny jídel nastaveny dle věkových kategorií
Specifikace menu: polévka, hlavní jídlo, nápoj
polední menu žáci 3 – 6 let     27,- Kč
polední menu žáci 7 – 10 let     28,- Kč
svačiny (ranní, odpolední)     15,- Kč (8,- 7,- )


Zákonní zástupci vyplní přihlášku ke stravování. Platbu provedou u firmy SCOLAREST bankovním převodem na jejich účet nebo v hotovosti ve školní jídelně u p. vedoucí školní jídelny. Úhrada musí být provedena vždy do 1. dne stávajícího měsíce. Odhlašování a omlouvání dítěte ze stravy do 7:30 hod. telefonicky na čísle 556 758 680 nebo osobně v MŠ.