Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

MŠ podporující zdraví

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Cílem našeho programu „Mateřská škola podporující zdraví“ je, aby se děti naučily již od MŠ postojům, které spočívají v úctě ke zdraví, k praktickým dovednostem chránící zdraví. Vycházíme z poznání každého jednotlivého dítěte, chápeme ho, rozumíme mu a přizpůsobujeme výchovné působení a vzdělávání jeho potřebám.


Hlavními cíli jsou:

  • vychovávat dítě ke zdravému životnímu stylu
  • vytvářet podmínky pro tělesnou, duševní a sociální pohodu dítěte v MŠ
  • utvářet společenství MŠ a rodiny, kterou bereme jako své nejdůležitější partnery.

ZÁSADY PODPORY ZDRAVÍ:
rytmický řád života a dne, učit. podporující zdraví, věkově smíšené třídy, tělesná pohoda a pohyb, zdravá výživa, spontánní hra, podnětné věcné prostředí, bezpečné sociální prostředí,
partnerské vztahy s rodiči, spolupráce se ZŠ, začlenění MŠ do života obce, participativní a týmové řízení školy.

Školní vzdělávací program MŠ podporující zdraví je zpracován na tří leté období 2018 – 2021 :
**„SVĚT NA DLANI ”
Třída Berušek se zabývá polytechnickou výchovou, třída Motýlků výtvarnými a pracovními činnostmi, Třída Sluníček pohybovou aktivitou a hudebními činnostmi.