Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Mateřská škola Bartošovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Cílem našeho programu „Jeden krok, druhý krok, poznávej svět celý rok“ je, poskytovat kvalitní výchovně vzdělávací péči dětem předškolního věku a nabízet dostatek aktivit pro všestranný rozvoj dětské osobnosti, úctě ke zdraví, a praktickým dovednostem chránící zdraví. Vycházíme z poznání každého jednotlivého dítěte, chápeme ho, rozumíme mu a přizpůsobujeme výchovné působení a vzdělávání jeho potřebám.


Hlavními cíli jsou:

  • vychovávat dítě ke zdravému životnímu stylu
  • naučit je základním schopnostem důležitým pro celý další život a dovést každé dítě k maximálnímu rozvoji fyzické, psychické a sociální samostatnosti.
  • vytvářet podmínky pro tělesnou, duševní a sociální pohodu dítěte v MŠ
  • utvářet společenství MŠ a rodiny, kterou bereme jako své nejdůležitější partnery.
  • Učit děti vzájemnému souznění člověka s přírodou.

ZÁSADY NAŠÍ MŠ:
rytmický řád života a dne, zdravý životní styl, věkově smíšené třídy, tělesná pohoda a pohyb, spontánní hra, podnětné věcné prostředí, bezpečné sociální prostředí,
partnerské vztahy s rodiči, spolupráce se ZŠ, začlenění MŠ do života obce, participativní a týmové řízení školy.

Školní vzdělávací program MŠ
Třída Berušek se zabývá polytechnickou výchovou a hudebními činnostmi. Třída Motýlků výtvarnými a pracovními činnostmi. Třída Sluníček pohybovou aktivitou a tvořením.