Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Články publikované v Duben 2022

Akce MŠ a obce Bartošovice

Radka Rýcová

Vážení rodiče,

V sobotu 30.04.2022 se bude konat čarodějnický průvod s vystoupením našich dětí.
Sraz je v 18:00 hodin na nádvoří zámku v Bartošovicích.
Prosím, nachystejte svým dětem „ čarodějnický kostým“ ve kterém již přijde oblečeno na nádvoří.
Rodiče v kostýmech vítáni.

Zápis MŠ

Radka Rýcová

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti .Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu období od 1. června 2022 do 15. července 2022

20.06.2022 od 10:00 – 13:00 hodin.

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування з 1 червня 2022 року по 15 липня 2022 року –

20.06.2022 od 10:00 – 13:00 hodin.

Dlja zarachuvannja v MOZ u period z 2 po 16 travnja ne možut' podaty zajavu inozemci z vizoju dlja toho, ščob sterty perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. Punkt 1 a) Zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja.Dlja cych inozemciv – biženciv pryznačenyj termin zarachuvannja z 1 červnja 2022 roku po 15 lypnja 2022 roku –

20.06.2022 od 10:00 – 13:00 hodin.