Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Články publikované v Srpen 2020

Schůzka rodičů

Radka Rýcová

Vážení rodiče, dne 10.9.2020 od 15:30 proběhne v mateřské škole schůzka všech rodičů.

Postup školy v případě mimořádných situací

Radka Rýcová

V případě mimořádných situací, jako je například vznik a šíření epidemie, vyhlášení nouzového stavu a jiných mimořádných událostí bude vedení školy postupovat podle aktuálních metodických pokynů vydaných MŠMT. Pro toto období škola, na základě těchto pokynů, vypracuje vnitřní předpis (manuál), který bude zveřejněn na webových stránkách školy i v budově MŠ a bude závazný pro zaměstnance i zákonné zástupce dětí. V případě mimořádných situací může dojít k uzavření MŠ, v tomto případě zaplatí zákonní zástupci dítěte poměrnou část úplaty, vypočítanou z výše úplaty na vzdělávání na daný rok. Pokud dojde ke snížení počtu dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání na 50% v naši MŠ, bude zaveden distanční způsob výuky, jehož pravidla budou upřesněna v manuálu MŠ.

Vzhledem k aktuální situaci je nošení roušek při vstupu do budovy MŠ na zvážení každého z rodičů (prarodičů), tzn. nošení roušek, není prozatím povinné.

V platnosti zůstává pokyn ranního mytí rukou dítěte a poté předání dítěte rodičem paní učitelce.

Dětem nenoste kartáček a pastu, nebudeme si tento rok ve školce čistit zuby, děti budou mít po obědě k dispozici kelímek na vypláchnutí úst.

Plyšovou hračku si mohou děti donést na spaní, bylo by dobré, aby si ji nenosily zpět domů, ale nechaly na postýlce v MŠ.

Akce MŠ, budou omezeny jen na akce spojené s projektem Šablony II. Prozatím zůstávají v platnosti akce pro rodiče a děti na podzim a zimu 2020, (může se změnit v závislosti na vyhlášených opatřeních MŠMT a MZ ČR).

V Bartošovicích dne 27.8.2020

Stravování

Radka Rýcová

Milí rodiče nově přijatých dětí do naší mateřské školy.

Dne 27.8.2020 v 15:00 hodin proběhne informativní schůzka s paní Novákovou z Eurestu ohledně stravného a přihlášek ke stravování.

Milí rodiče dětí, které v září nastoupí do první třídy ZŠ.

Od 24.8.2020 od 11:00 hodin si ve školní jídelně můžete vyzvedávat kartičky ke stravování. Cena je 75 Kč.

Nové webové stránky

Radka Rýcová

Vážení rodiče,
ráda bych Vám představila naše nové webové stránky MŠ Bartošovice. Stránky jsou nyní přehlednější a intuitivnější, nabízí mimo jiné širší možnosti zveřejňování školkových akcí, než doposud. Podporují již také bezproblémové zobrazení na mobilních telefonech a tabletech. Věřím, že se Vám změna bude líbit a těším se na další spolupráci v novém školním roce 2020/2021.
Současně Vám chci sdělit, že školka bude otevřena od 10.8.2020.

Radka Rýcová
ředitelka MŠ