Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Postup školy v případě mimořádných situací

Radka Rýcová

V případě mimořádných situací, jako je například vznik a šíření epidemie, vyhlášení nouzového stavu a jiných mimořádných událostí bude vedení školy postupovat podle aktuálních metodických pokynů vydaných MŠMT. Pro toto období škola, na základě těchto pokynů, vypracuje vnitřní předpis (manuál), který bude zveřejněn na webových stránkách školy i v budově MŠ a bude závazný pro zaměstnance i zákonné zástupce dětí. V případě mimořádných situací může dojít k uzavření MŠ, v tomto případě zaplatí zákonní zástupci dítěte poměrnou část úplaty, vypočítanou z výše úplaty na vzdělávání na daný rok. Pokud dojde ke snížení počtu dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání na 50% v naši MŠ, bude zaveden distanční způsob výuky, jehož pravidla budou upřesněna v manuálu MŠ.

Vzhledem k aktuální situaci je nošení roušek při vstupu do budovy MŠ na zvážení každého z rodičů (prarodičů), tzn. nošení roušek, není prozatím povinné.

V platnosti zůstává pokyn ranního mytí rukou dítěte a poté předání dítěte rodičem paní učitelce.

Dětem nenoste kartáček a pastu, nebudeme si tento rok ve školce čistit zuby, děti budou mít po obědě k dispozici kelímek na vypláchnutí úst.

Plyšovou hračku si mohou děti donést na spaní, bylo by dobré, aby si ji nenosily zpět domů, ale nechaly na postýlce v MŠ.

Akce MŠ, budou omezeny jen na akce spojené s projektem Šablony II. Prozatím zůstávají v platnosti akce pro rodiče a děti na podzim a zimu 2020, (může se změnit v závislosti na vyhlášených opatřeních MŠMT a MZ ČR).

V Bartošovicích dne 27.8.2020