Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Zápis pro děti s cizí státní příslušností

Radka Rýcová

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („ uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 20.6.2022 od 10:00 – 13:00 hodin