Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Vstup do budovy

Radka Rýcová

Milí rodiče. Dle nařízení vlády od 1.3.2021 je zákaz vstupu do budovy mateřské školy bez respirátoru FFP2, nebo nano roušky.

Důležitá změna pro odhlašování stravy

Radka Rýcová

Od 1.3.2021 musí rodič odhlásit stravu dítěte den předem do 12:00 hodin. Pokud dítě onemocní, a rodič dítě neodhlásí, má nárok dítě na stravu v den onemocnění. Oběd si můžete vyzvednout s vlastním jídlonosičem od 10:45-11:15.

Jestliže dítě nebudete další dny odhlašovat, jídlo se bude nadále hlásit, jako by bylo Vaše dítě v MŠ.

Povinnosti zákonného zástupce je včasné oznámení o nepřítomnosti dítěte v MŠ.

KARNEVAL

Radka Rýcová
Milí rodiče, v pátek 19.2.2021 dopoledne si společně s dětmi uspořádáme karneval v naší mateřské škole. Přichystejte proto svým dětem na tento den nějakou karnevalovou masku.

Daně

Radka Rýcová

Milí rodiče,

pokud budete potřebovat potvrzení o výši výdajů za rok 2020 sdělte tuto informaci svým učitelkám na třídě.

Vánoční besídky

Radka Rýcová

Milí rodiče, zde je odkaz na kterém si můžete shlédnout naše vánoční besídky, dostupný je také ve fotogalerii :

Vánoční besídka 2020

Vánoční besídka

Radka Rýcová

Milí rodiče,
připravujeme s dětmi pro Vás Vánoční besídku.

Dejte dětem toto oblečení:
Motýlci 15.12. sváteční oblečení+bílá trička.
Sluníčka 16.12. sváteční oblečení.
Berušky 17.12. individuální domluva s rodiči.

Vánoční besídky tříd můžete shlédnout od 21.12.2020 na stránkách naší MŠ, odkazy budou mít společné heslo, které Vám sdělí paní učitelka, heslo bude společné pro všechny tři třídy.

Škola získala prestižní ocenění

Radka Rýcová

Mateřská škola Bartošovice okres Nový Jičín, příspěvková organizace získala ocenění v oblasti bezpečnosti. Ocenění „Bezpečná organizace“ jsme tak získali mezi prvními v České republice.

Slavnostní akt předávání ocenění „Bezpečná organizace“ pro školy a školská zařízení proběhl dne 17. září 2020 na zámku v Bartošovicích za účasti předsedkyně Regionu Poodří MVDr. Kateřiny Křenkové. Auditoři tak ocenili účastníky projektu jako příklady dobré praxe.

Projekt pod názvem Bezpečná organizace, který se zaměřuje na řešení bezpečnostní problematiky a aktivní řešení bezpečnostní politiky ve školách, byl spuštěn v průběhu tohoto kalendářního roku. Projekt, jenž je velmi pozitivně vnímán ze strany dozorových orgánů, realizuje auditní a poradenská společnost 2K Consulting s.r.o. Výsledkem dlouhodobé spolupráce je zjištění, že organizace splňuje výstupy pro kontrolní a dozorové orgány, které pro tento rok byly zaměřeny na oblast zpracování a ochrany osobních údajů (GDPR).

Audit byl složený z místního šetření a revize provozně-bezpečnostní dokumentace, včetně směrnic a přijatých opatření včetně souladu s národní legislativou a s legislativou EU. Zároveň byli proškoleni všichni zaměstnanci organizace v otázkách problematiky ochrany osobních údajů především se zaměřením na řešení bezpečnostních incidentů a řešení praktických problémů ve veřejné správě a školství.

Pozornost bezpečnosti vnímáme nejen z pohledu zástupců orgánů veřejné moci, ale také pohledu ředitele školy, který má zájem o to, aby se žáci a zaměstnanci cítili neohroženě. Zkušenosti v oblasti školství nás utvrzují v tom, že téma bezpečnosti se stává jednou z klíčových priorit pro zajištění bezpečného chodu školy. V projektu budeme i nadále pokračovat, jelikož je pro nás přínosem v rámci získávání důležitých informací, sledování legislativních změn a procesů ve vztahu k bezpečnosti, ale také návrhů opatření, které nám bezpečnostní experti sdělují. Naše škola bude mít možnost i prezentace v katalogu bezpečných organizací. V rámci projektu budeme moci propagovat i naše aktivity školy.

Prezentace tříd

Radka Rýcová

Milí rodiče.

Na stránkách naší MŠ se můžete podívat na prezentace ze třídy Berušek.Průběžně tam budou své prezentace vkládat také Motýlci a Sluníčka.Najdete na nich básničky a písničky, co se děti učí, pohybové hry, které si s dětmi hrajeme a spoustu fotografií z dění v MŠ.Prezentace budou na stánky vkládány vždy po ukončení tematické části.

Zrušení plánovaných akcí

Radka Rýcová

Vážení rodiče, vzhledem k aktuální situaci jsou plánované akce až do odvolání zrušeny.